New OfficeSWU GAFE พร้อมพื้นที่แบบไม่จำกัด สมัคร คลิกเลยร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทุกวันศุกร์มุมมอง 360 องศา

ข่าวเครือข่ายบัวศรี

ไม่มีข่าวเครือข่ายในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุด

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
Tuesday, December 30, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1)...
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
Friday, December 12, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 12...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tuesday, November 25, 2014
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตามที่สำน...
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
Monday, November 17, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ...
สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Monday, October 6, 2014
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
Wednesday, September 17, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการย้ายที่ทำการสำนักคอมพิวเตอร์ จากที่ทำการเดิม คืออาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 - 4 ไปยังอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัว...

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน