New OfficeSWU GAFE พร้อมพื้นที่แบบไม่จำกัด สมัคร คลิกเลยมุมมอง 360 องศา

ข่าวเครือข่ายบัวศรี

ไม่มีข่าวเครือข่ายในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุด

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
Wednesday, February 25, 2015
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ...
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Friday, February 20, 2015
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเด...
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Monday, February 16, 2015
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน...
สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Monday, February 9, 2015
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
Tuesday, December 30, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1)...
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
Friday, December 12, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 12...

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน