5 Dec 2014New OfficeSWU GAFE พร้อมพื้นที่แบบไม่จำกัด สมัคร คลิกเลยร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทุกวันศุกร์

ข่าวเครือข่ายบัวศรี

มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
Monday, December 22, 2014
วันอาทิตย์ที่ 21 ธค. 57 ตรวจสอบพบอุปกรณ์สวิตช์หลัก (Core switch) เสีย... ประจำอาคาร A6 โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ผลกระทบ : มีผลกระทบให้ทุกอาคารไม่สาม...

ข่าวสารล่าสุด

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
Friday, December 12, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 12...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tuesday, November 25, 2014
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตามที่สำน...
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
Monday, November 17, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ...
สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Monday, October 6, 2014
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
Wednesday, September 17, 2014
สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการย้ายที่ทำการสำนักคอมพิวเตอร์ จากที่ทำการเดิม คืออาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 - 4 ไปยังอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัว...
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
Wednesday, September 10, 2014
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเ...

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน