Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เเสดงความยินดีในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี
Nichakan Kanchanakul 0

เเสดงความยินดีในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัวเเทนในการมอบเเจกันดอกไม้

เเสดงความยินดี 💐💐💐 ในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 📌 ณ บริเวณโถงชั้น 1

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัลบั้มภาพได้ตามลิงค์ด้านล่าง

P660825_งานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top