Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ⏰เวลา 09.00 - 12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม

เเละเเจ้งเรื่องต่างๆ ให้บุคลากรทราบ ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

และออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Zoom

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัลบั้มภาพได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 P660906-ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top