Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี
Nichakan Kanchanakul 0

แสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ร่วมมอบดอกไม้และวางพวงมาลา💐💐💐 เนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

🔵 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์และบริเวณลานอนุสาวรีย์

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัลบั้มภาพได้ตามลิงค์ด้านล่าง

P6609015-งานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top