Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

เเจ้งเตือนอีเมลและเว็บไซต์หลอกลวง (Phishing)

โปรดทราบ โปรดทราบ📣

หากท่านได้รับอีเมลเข้าข่ายหลอกลวง

👉โดยมีเจตนาเพื่อล่อลวงให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว

👉หลอกโอนเงิน หรือข่มขู่ให้จ่ายเงินค่าไถ่ใด ๆ โปรดอย่าหลงเชื่อ

ให้ดำเนินการลบอีเมลทิ้งทันที

❌ห้ามคลิกลิงก์ปลอม ดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาจากอีเมลหลอกหลวงเหล่านั้น!

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่ https://account.swu.ac.th และควรเปิดใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA)

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top