ข่าวล่าสุด

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติ 1....
สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...
พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560
พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยจัดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Get Aggregated RSS

บริการที่น่าสนใจ

เครือข่ายบัวศรี การติดต่อสื่อสาร ห้องเรียน และบริการ ระบบสารสนเทศ
Buasri ID GAFE Mail Computer Lab App Development
I-Pass SWU Mail Teleconference Room Web Hosting
WiSE VoIP Computer Training CMS
VPN     App Access Service
       
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการเรียน ทั่วไป  
Helpdesk ATutor e-Training  
IT Clinic SWU GAFE e-Survey  
  iTunes U SWU Web Directory  

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2559
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2555-2559
     

 

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน