แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์

News Feed 0 0
เนื่องจากหนูได้กัดสายไฟเบอร์ออฟติคขาดภายในตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์ จึงส่งผลให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบอินท...

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ...

SWU e-Meeting โฉมใหม่ Version 4.0

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 834

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)" โฉมใหม่ เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.swu.ac.th/

SWU Mobile บริการดีที่ต้องนำมาบอกต่อ

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 895

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "SWU Mobile" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาคมชาว มศว สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว ผ่าน Application บนมือถืออย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์สามัคคี ไอซีทีศรีนครินทร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ระหว...
First6263646567697071