เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

กิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 175

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์" เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ ว...

12345678910Last