ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์แสดงนโยบายในการบริหารและพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 64

รองศาสตราจารย์​ ดร.วุฒิพล​ ธาราธีรเศรษฐ์​ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์​ ได้แสดงนโยบายในการบริหารและพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์​ ครั้งที่​ 1/2563​ เมื่อวันที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​ ดร.สุนทร​ แก้วลาย​ ชั้น​ 12​ สำนักคอมพิวเตอร์​ อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์​ ดร.สาโรช​ บัวศรี​ 

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 32

บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2563

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 43

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ตามมาตรฐานสากล ISO 27001

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 65

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล ISO ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 64

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เมื่อวันอังคารที่​ 4​ กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ กรุงเทพฯ

12345678910Last