หน่วยบริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหา​ การใช้งานบริการต่างๆ​ ของสำนักคอมพิวเตอร์ (SWUCC​Helpdesk)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 139

หน่วยบริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหา​ การใช้งานบริการต่างๆ​ ของสำนักคอมพิวเตอร์ (SWUCC​Helpdesk) มศว​ ประสานมิตร​ ณ​ ชั้น​ 11​ อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช​ บัวศรี​ โทรศัพท์ 02-649-5000​ ต่อ​ 15045 และ มศว​ องครักษ์​ อาคารเรียนรวม​ ชั้น​ 3 โทรศัพท์ 02-649-5000​ ต่อ​ 21125

เครื่องมือเรียน-ทำงานที่บ้าน (Work-Learn @ Home)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 236

พร้อมรับมือ COVID-19 ประชาคมชาว​ มศว​ สามารถจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์​ ทำงานที่บ้านได้ด้วยเครื่องมือทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพใช้งานอย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19883

เครื่องมือติดต่อสื่อสารประชุมจัดการสอนระบบออนไลน์ (Online Tools for Teaching and Learning)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 66

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและราบรื่น สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ โดยสามารถใช้สอนหรือเรียนจากที่บ้านได้ผ่านโปรแกรม Hangout Meet และ Microsoft Teams ด้วย email account @g.swu.ac.th และ @m.swu.ac.th ของทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัคร @m.swu.ac.th ได้ที่ https://account.swu.ac.th

ประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 22

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

12345678910Last