“รับเน็ตฟรี” 10 GB ทุกค่ายมือถือ เริ่ม 10 เม.ย.นี้

Sombun Udompornying 0 480

กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์มือถือ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้สิทธิ์อินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 GB และอินเทอร์เน็ตบ้าน เพิ่มความเร็วเป็น 100 Mbps นาน 30 วัน

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Office365 ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Office365 ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th โดยนิสิต คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการได้ท...

แจ้งกำหนดวันและเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดวัน เวลา และวันหยุดทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วัน เวลา และวันหย...

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 520

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 741

รองศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

First567810121314Last