แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 248

ด้วยมหาวิทยาลัยจะขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศ เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 และเปิดใช้งานระบบใหม่ SUPREME 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 235

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่ http://commencement.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นื่องจากได้มีการปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่งผลทำให้การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบนเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตอบแบบสอบถามได้อีกครั้งในที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 192

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 - 20.30 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 104

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 116

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์สุริยา  ผ่องสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มาบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย  ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

First567891011121314Last