จัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

Pawarit Methanan 0 376

แนะนำการใช้งาน Google Meet ได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มประชุมทันที การนัดหมายการประชุมล่วงหน้า การบันทึก การแชร์หน้าจอ และวิธีเข้าร่วมผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ