สำนักคอมพิวเตอร์​ จับมือกับ​ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา​ พร้อมรับมือ​ COVID-19​ ให้บริการเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์​

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 134

สำนักคอมพิวเตอร์​ จับมือกับ​ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา​ พร้อมรับมือ​ COVID-19​ ให้บริการเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์​ เพื่อไม่ให้นิสิตพลาดทุกการเรียนการสอนในทุกรายวิชา บริการให้คำปรึกษา​ การสอนถ่ายทอดสดออนไลน์​ การสอนออนไลน์​ด้วยระบบ​ Microsoft​ Teams, Hangouts Meet, Google​ Classroom, SWU​ Moodle รวมถึงรูปแบบการสอนด้วยวิธีอื่นๆ

หน่วยบริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหา​ การใช้งานบริการต่างๆ​ ของสำนักคอมพิวเตอร์ (SWUCC​Helpdesk)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 139

หน่วยบริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหา​ การใช้งานบริการต่างๆ​ ของสำนักคอมพิวเตอร์ (SWUCC​Helpdesk) มศว​ ประสานมิตร​ ณ​ ชั้น​ 11​ อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช​ บัวศรี​ โทรศัพท์ 02-649-5000​ ต่อ​ 15045 และ มศว​ องครักษ์​ อาคารเรียนรวม​ ชั้น​ 3 โทรศัพท์ 02-649-5000​ ต่อ​ 21125

เครื่องมือเรียน-ทำงานที่บ้าน (Work-Learn @ Home)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 236

พร้อมรับมือ COVID-19 ประชาคมชาว​ มศว​ สามารถจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์​ ทำงานที่บ้านได้ด้วยเครื่องมือทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพใช้งานอย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19883

เครื่องมือติดต่อสื่อสารประชุมจัดการสอนระบบออนไลน์ (Online Tools for Teaching and Learning)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 66

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและราบรื่น สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ โดยสามารถใช้สอนหรือเรียนจากที่บ้านได้ผ่านโปรแกรม Hangout Meet และ Microsoft Teams ด้วย email account @g.swu.ac.th และ @m.swu.ac.th ของทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัคร @m.swu.ac.th ได้ที่ https://account.swu.ac.th

เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification

Pawarit Methanan 0 0

2-Factor Authentication (2FA) หรือ 2-Step Verification คือการยืนยันตน 2 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบัญชีมากยิ่งขึ้น จากทั่วไปที่ใช้แค่ username และ password โดยจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหลายปัจจัย เช่น รับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง อีเมล หรือ SMS, ใช้โปรแกรม Google Authenticator หรือผ่านระบบ Google Prompt เป็นต้น

12