สิ่งแรกที่ควรทำ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของ Buasri ID ของท่าน

pawarit 0 122

บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี หรือ Buasri ID เป็นบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น SUPREME, SWU Mail, VPN และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี หากนิสิตใช้รหัสผ่านปัจจุบันที่ไม่ปลอดภัย หรือคาดเดาได้ง่าย ขอให้นิสิตเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ยากแก่การคาดเดาอีกครั้ง

ผู้ใช้งาน SWU GAFE โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้

pawarit 0 668

ผู้ใช้งาน SWU GAFE ทุกท่านโปรดดำเนินการเพิ่มข้อมูลได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำรอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และใช้สำหรับกู้คืนบัญชี กรณีลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้ โดยไปที่ https://myaccount.google.com/intro/secureaccount แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำ

ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

pawarit 0 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

พบกับงาน U•Day 29 มีนาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด และ Workshop ตลอดเดือนมีนาคม

pawarit 0 632

พบกับงาน U-day ในวันที่ 29 มี.ค. 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด รับฟังประสบการณ์ตรงจากอาจารย์นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีกับการศึกษา พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16

pawarit 0 1209

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปในได้จริง และกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ สามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2558