สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ​สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ในระบบ SWU-TQF ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ​​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​เมื่อวันที่ 1​7 - 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​องครักษ์ ​

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4358&Page=1

Previous Article มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"
Print
269
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x