แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี ภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทำให้บางพื้นที่ภายใน มศว ประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานบริการเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

   1. eduroam ภายใน มศว ประสานมิตร

   2. WiSE@True WiSE@AIS ภายใน มศว ประสานมิตร

   3. ส่วนงานภายใน อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

   4. หน่วยงานภายใน อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

   5. อาคาร 11 (อาคารคณะสังคมศาสตร์)

   6. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

   7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก

   8. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

   9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ มือถือ 085-6496916
อีเมล์  mahuttha@g.swu.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ Zoom Video Conference สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
Print
151
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x