Danai Monthatipkul

ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์)

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 5 กิจกรรม “แชร์ ชวน ชิลล์” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร - องครักษ์) และกำหนดจัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์) ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 3 ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์)

กิจกรรมแนะนำจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศ ในรูปแบบการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อาจจะเป็นสถานที่ที่เคยไปมาแล้ว หรือเป็นสถานที่ที่อยากจะไป โดยส่งผลงานในรูปแบบของการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพ คำบรรยายสถานที่ และที่พักที่แนะนำ พร้อมระบุค่าใช้จ่าย รวมทั้งวิธีการในการเดินทาง ตามรายละเอียดรูปแบบที่กำหนด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบต่าง ๆ

ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม

กิจกรรม ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์) มีระยะเวลาให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม 2 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) สมัครและส่งผลงานทริปท่องเที่ยว ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน โดยระบุรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/จังหวัด/วิธีการเดินทาง/สถานที่พัก/งบประมาณค่าใช้จ่ายพอสังเขป และมีรูปภาพประกอบได้ไม่เกินสถานที่ละ 1 ภาพ ตามรูปแบบเทมเพลตที่กำหนด (เป็นจังหวัดเดียวกัน หรือคนละจังหวัดก็ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการเดินทาง)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นงาน หากมีการส่งมากกว่า 1 ชิ้นหรือมีชื่อในกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม ทีมงานกิจกรรมขอกำหนดให้ผลงานที่ส่งเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด 
 • ทีมงานกิจกรรมจะจัดงานแสดงผลงานทางออนไลน์ (กลุ่ม LINE “SWUCC”) ก่อนผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันให้คะแนนผลงาน
 • ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันลงคะแนนเลือกทริปท่องเที่ยวที่สนใจร่วมเดินทางไปมากที่สุด

เกณฑ์การตัดสินผล

 • ความแปลกใหม่/ความสร้างสรรค์ของจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว
 • ความสวยงาม/น่าสนใจ/ตื่นตาตื่นใจของสถานที่ท่องเที่ยว
 • ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
  (ความเหมาะสมของการใช้เวลาแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว)
 • ความสะดวกสบายในการเดินทาง
  (ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยว/วิธีการเดินทาง)
 • ความคุ้มค่า
  (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ เช่น  ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ)

การส่งผลงาน

กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 มิถุนายน 2564
ทาง : https://forms.gle/TJ9JSyZdVD2JdSfx7

ตัวอย่างผลงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ผู้ที่มีใจรักในการท่องเที่ยวและต้องการสร้างสรรค์ผลงานแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย ส่งเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์)

   

Previous Article คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลออกจาก GAFE
Next Article ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มศว ประสานมิตร
Print
224
Danai Monthatipkul

Danai MonthatipkulDanai Monthatipkul

Educator

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Danai Monthatipkul
Contact author

Contact author

x