จัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

Previous Article ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Next Article ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle
Print
352
Pawarit Methanan

Pawarit MethananPawarit Methanan

Computer Technical Officer, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Pawarit Methanan
Contact author

Contact author

x