ออกบูธกิจกรรมโครงการวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน"

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ด้าน "นวัตกรรม" และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา "นวัตกรรม" ในระดับอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ angel

Previous Article การเชื่อมโยงระบบภายในขัดข้อง ระหว่างองค์รักษ์ และประสานมิตร
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)
Print
174
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x