web
counter
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทรภายใน 15044

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

บริการระบบจัดทำเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า DNN ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถสร้างหน้าเพจ เพิ่มข้อมูล ข่าวประกาศ หรือรูปภาพ กิจกรรมต่างๆเป็นอัลบั้มได้ การกำหนดสิทธิในการดูแลหรือแก้ไขหน้าเพจ การเพิ่มผู้ใช้เข้ามาในระบบพร้อมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสะดวกและง่ายในการจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง

คู่มือที่เกี่ยวข้อง