แบบฟอร์มขอรับบริการ

 TitleDescriptionCategoryModified Date Clicks
CC-CN-02แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต Network7/22/2020Download347
CC-CN-03แบบฟอร์มขอใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email7/22/2020Download170
CC-CN-04แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email7/22/2020Download102
CC-CN-05แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับอุปกรณ์ไอทีNetwork7/22/2020Download158
CC-CN-06แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับเครื่อง ServerNetwork12/24/2020Download45
CC-ITED-01แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ Web Hosting7/22/2020Download129
CC-ITED-02แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์Web Hosting7/22/2020Download81
CC-ITED-04แบบฟอร์มขอเพิ่มพื้นที่บนเว็บไซต์Web Hosting7/22/2020Download92
CC-ITED-05แบบฟอร์มขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงานบนระบบ e-Meetinge-Meeting7/22/2020Download102