ติดตั้งฟรี...โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับบริการระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ SOPHOS Endpoint Protection สำหรับองค์กร

Wanitchaya Thongsomnuek 0 20

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะปลอดภัย หากท่านได้ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ SOPHOS Endpoint Protection สำหรับองค์กร เพื่อให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และ SOPHOS Home Premium สำหรับนิสิตและบุคลากร สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในโปรแกรมเดียว

ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล และฝ่ายจัดแถว นำแถว

Wanitchaya Thongsomnuek 0 10

ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล และ ฝ่ายจัดแถว นำแถว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8-10 ,12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มศว องครักษ์

สิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019

Wanitchaya Thongsomnuek 0 451

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019 คณาจารย์เข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นการบันทึก มคอ. และ Thesis ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) นิสิตเข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นคำร้องออนไลน์ และ Thesis สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) บุคลากรเฉพาะผู้รับสิทธิ์จะสามารถเข้าใช้งานได้ในระบบงานกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานคำร้องระดับปริญญาตรี,งานคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา,งานการเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับระบบงานอื่นๆ จะสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

Wanitchaya Thongsomnuek 0 98

ด้วยมหาวิทยาลัยจะขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศ เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 และเปิดใช้งานระบบใหม่ SUPREME 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 98

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่ http://commencement.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นื่องจากได้มีการปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่งผลทำให้การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบนเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตอบแบบสอบถามได้อีกครั้งในที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

12345678910Last