ข่าวล่าสุด

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดโครงการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครัก...
ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน
ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

ขณะนี้ WiSE@AIS พร้อมให้ประชาคมชาว มศว ได้ใช้งานแล้ว ณ พื้นที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ส่วนพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ทั้งจังหวัดตากและสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานงานดูแลความเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้ ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วย Buasri ID เข้าใช้งานผ่าน WiSE@AIS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th/

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

Get Aggregated RSS

บริการที่น่าสนใจ

เครือข่ายบัวศรี การติดต่อสื่อสาร ห้องเรียน และบริการ ระบบสารสนเทศ
Buasri ID GAFE Mail Computer Lab App Development
I-Pass SWU Mail Teleconference Room Web Hosting
WiSE VoIP Computer Training CMS
VPN     App Access Service
       
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการเรียน ทั่วไป  
Helpdesk ATutor e-Training  
IT Clinic SWU GAFE e-Survey  
  iTunes U SWU Web Directory  

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2559
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2555-2559
     

 

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน