web
counter
ระบบป้องกันไวรัส (Virus Protection)

ติดต่อสอบถาม

ปฎิบัติการและบริการ

 • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
 • ทางอีเมล helpdesk@swu.ac.th

บริการโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในตัวเดียว รวมถึงการบริหารจัดการ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านทาง McAfee ePO Software เพื่อเพิ่มการป้องกันและช่วยลดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์


Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่ม Leader โดย Gartner ในปี 2014 ประเภท Endpoint Protection Platforms (EPP)

สเปคขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise  

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 3 ทั้ง 64-bit และ 32-bit

         หน่วยประมวลผลความเร็ว 800 MHz หรือสูงกว่า
         Ram 512 MB

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Vista และ 7 ทั้ง 64-bit และ 32-bit

          หน่วยประมวลผลความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่า
          Ram 1 GB สำหรับ 32-bit และ 2 GB สำหรับ 64-bit

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 8 เวอร์ชั่น Pro หรือ Enterprise ทั้ง 64-bit และ 32-bit

          หน่วยประมวลผลความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่า
          Ram 1 GB สำหรับ 32-bit และ 2 GB สำหรับ 64-bit
                                    

                                    

การติดตั้งใช้งานโปรแกรม McAfee Endpoint Security

(หมายเหตุ : ก่อนการติดตั้งควรจะต้องปิด Windows Firewall เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้)

    * วิธีปิด Windows Firewall สำหรับ Windows XP  คลิกๆ

    * วิธีปิด Windows Firewall สำหรับ Windows 7 คลิกๆ

     * วิธีปิด Windows Firewall สำหรับ Windows 8, 8.1 คลิกๆ

1. เข้าไปเว็บไซต์ http://cc.swu.ac.th/

2. กดที่ บริการ  

3 เลือกดาวน์โหลด

     3.1 สำหรับประสานมิตร, โพธิวิชชาลัยสระแก้ว, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โหลดโปรแกรมติดตั้งได้ที่ (คลิกลิ้งค์สำหรับประสานมิตร)  

     3.2 สำหรับองครักษ์ โหลดโปรแกรมติดตั้งได้ที่ (คลิกลิ้งค์สำหรับองครักษ์) 

4. คลิกขวา Run As Administrator

5. รอโปรแกรมติดตั้ง กดOK

6. โปรแกรมจะมาอยู่มุมขวามือล่าง 

7. เสร็จสิ้นในการติดตั้ง

 

 

 

 

 

 

การสแกนไวรัสมีอยู่ 2 วิธี คือ

          - Scan Virus Easy

         - Scan Virus Manual 

1. Scan Virus Easy

 •  เลือกไดร์ที่จะทำการสแกนไวรัส C,D,E แล้วก็คลิกขวาเลือก Scan For threats...

 • กด Continue

 • กด OK

 • แสดงหน้าต่างการสแกนของโปรแกรม
 • กด Stop การสแกนหยุดทำงาน
 • กด Pause เริ่มทำงาน 

 • เสร็จสิ้น

 

2. วิธี Scan Virus Manual

 • คลิกที่ show hidden icons

 • คลิก McAfee Agent Status Monitor

 • คลิก Scan Computer for

 • คลิก Threats

 • ที่ Tab Menu เลือก Scan Location จะมี Item Name ที่เป็น Default

 • เพิ่ม Item Name เพื่อ Scan Flash Drive โดยเลือก Add

 • เลือก All removable drives

 • คลิก OK

 • ตั้งค่า Scan Item

 • เลือก Exclution เพื่อให้ Anti-Virus ไม่สแกน Path ที่เลือกไว้ เช่น System32

 • คลิก Also exclusion subfolder

 • คลิก OK

 • คลิก OK

 • ตั้งค่า Performence

 • ตั้งค่า Action เมื่อสแกนเจอ Threat

 • เลือก Action กับโปรแกรมที่แอบแฝงระบบ

 • คลิก Save

 • ตั้งชื่อ Task Name

 • คลิก Start Manul Scan 

 

 

 

 

 

     การถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส McAfee จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ถอนโปรแกรม McAfee Agent ePO  
- ถอนโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise v.8.8.0  

มีรายละเอียดการติดตั้งดังต่อไปนี้

1.  ถอนโปรแกรม McAfee Agent ePO
    1.1  ดาวน์โหลดโปรแกรมถอนการติดตั้ง คลิกลิ้งดาวน์โหลด นำไฟล์  uninstallMcafee.rar  ที่ดาวน์โหลดทำการแตกไฟล์  โดยคลิกขวา  เลือก Extract Here

    1.2  จะได้ Folder  uninstallMcafee  

    1.3  ดับเบิ้ลคลิกใน Folder  uninstallMcafee  จะมีทั้งหมด 3 ไฟล์  ดังภาพ  

    1.4  ทำการ copy 2 ไฟล์ FrmInst.exe และ RemoveAgentMcAfee.bat 

    1.5 ไปที่ My Computer  เลือก Drive C:

    1.6   เข้าหน้าต่าง Drive c:  ให้คลิกขวาพื้นที่วาง แล้วเลือก Paste 

    1.7  ดับเบิ้ลคลิก RemoveAgentMcAfee.bat

    1.8  กด yes  รอจนเสร็จ  แล้วกด  OK

2.  ถอนโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise v.8.8.0  

     2.1 ในกรณีเป็น Windows 7 ให้เลือกกดปุ่ม Start เลือก Control Panel  ถ้าเป็น Windows 8,8.1       ให้กดปุ่ม Windows หรือกดปุ่ม Ctrl + Esc แล้วพิพม์คำว่า control แล้วเลือก Control Panel

    2.2  จะเข้าหน้าต่าง Control Panel  เลือก Programs  Uninstall a program

    2.3  คลิก Mouse  McAfee VirusScan Enterprise คลิกขวา เลือก Uninstall

    2.4  รอจนเสร็จและจะปิดตัวไปเอง และใน Control Panel  McAfee VirusScan Enterprise ก็จะหายไป เป็นอันเสร็จสมบูรณ์การถอนการติดตั้ง

 • เสร็จสิ้นในการถอนโปรแกรม