กิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” วันที่ 3 กันยายน 2562

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 159

สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.30 -15.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงาน "วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 162

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสาววิลาวัลย์  บัวขำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง  สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยกา...

มาทำความรู้จักและเข้าใจกับ​ Buasri​ ID ให้มากขึ้นกัน

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 170

บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri​ ID) เป็นบัญชีสำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น SUPREME2004, SWU Mail, VPN เป็นต้น และใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยต้องแสดงตัวตนผ่านระบบ I-Pass ก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาคมชาว​ มศว​ "ต้องรู้" และพึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอน สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย "eduroam" ได้ด้วยตนเอง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 138

eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming) เพื่อการศึกษา และวิจัยสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้และใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้ามสถาบันการศึกษาได้ โดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่แต่อย่างใด ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

First45678910111213Last