ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Pawarit Methanan 0 148

สำนักคอมพิวเตอร์ ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หากส่วนงานประสงค์ขอใช้ห้องเพื่อการประชุม ฝึกอบรม ให้ทำหนังสือมาที่สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) และมาตรการป้องกัน

 

“รับเน็ตฟรี” 10 GB ทุกค่ายมือถือ เริ่ม 10 เม.ย.นี้

Sombun Udompornying 0 311

กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์มือถือ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้สิทธิ์อินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 GB และอินเทอร์เน็ตบ้าน เพิ่มความเร็วเป็น 100 Mbps นาน 30 วัน

สำนักคอมพิวเตอร์ของดให้บริการทางโทรศัพท์ชั่วคราว​ แต่สามารถติดต่อรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 464

สำนักคอมพิวเตอร์ของดให้บริการทางโทรศัพท์ชั่วคราว​ แต่สามารถติดต่อรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook สำนักคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ ​@SWUComputerCenter และ E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563​ จนถึงวันที่​ 30​ เมษายน​ 2563​

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับบริการให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 333

หากท่านต้องการจะติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์​ ให้ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์​ ได้แก่ Facebook สำนักคอมพิวเตอร์​@SWUComputerCenter,E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th โดยสามารถอ่านรายละเอียดงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://cc.swu.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปรับเวลาการให้บริการ

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 191

แจ้งปรับเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศงดการเรียนการสอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการ

First45679111213Last