สำนักคอมพิวเตอร์จัดงาน "สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 118

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แจ้งการติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย (เครื่อง Blade Server) ใหม่เพิ่มเติม

Wanitchaya Thongsomnuek 0 92

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งการติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย (เครื่อง Blade Server) ใหม่เพิ่มเติม ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศบางส่วนของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ  e-Library ของสำนักหอสมุดกลางและคณะทันตแพทยศาสตร์,ระบบ  e-learning ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และระบบ URMS ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์”

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอม...

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

News Feed 0 0
เนื่องจากการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในตึกต่างๆ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่) ...
First45678910111213Last