Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้

News Feed 0 0
สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

Pawarit Methanan 0 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา

Wanitchaya Thongsomnuek 0 437

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ และห้อง Smart Classroom ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำต...

SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

Wanitchaya Thongsomnuek 0 184

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2563 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

First3456789101112Last