สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้

News Feed 0 0
ด้วยวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าที่บริเวณด้านหลังอาคารวิศวกรรมเครื่องกล ส่งผลให้สายไฟเบอร์ออฟติคได้รับความเสียหาย...

แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์

News Feed 0 0
เนื่องจากหนูได้กัดสายไฟเบอร์ออฟติคขาดภายในตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์ จึงส่งผลให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบอินท...

แจ้งทำการปิดให้บริการระบบเครือข่ายทั้งหมด

News Feed 0 144
แจ้งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มศว ทุกท่านทราบ เนื่องด้วยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (เป็นการเร่งด่วน) ในวันที่ 6 ...

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data center

News Feed 0 152
แจ้งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มศว ทุกท่านทราบ เนื่องด้วยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (เป็นการเร่งด่วน) ในวันที่ 6 ...
1234567