SWU Mobile เวอร์ชั่น 1.2 เพิ่มระบบ SUPREME Lite

Wanitchaya Thongsomnuek 0 419

สำนักคอมพิวเตอร์‬ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับกับการเปิดเทอม "SWU Mobile" เวอร์ชั่น 1.2
เพิ่มระบบ SUPREME Lite ‪‎สามารถดูตารางเรียนตามปีการศึกษา‬ แสดงประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต และตารางสอนสำหรับอาจารย์ตามปีการศึกษา เพื่อไม่ให้ประชาคมชาว มศว พลาดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว สามารถดาวน์โหลด "SWU Mobile App" ได้ที่
ios : https://appsto.re/th/UAIfbb.i
Android : https://play.google.com/store/apps/details…

SWU e-Meeting โฉมใหม่ Version 4.0

Wanitchaya Thongsomnuek 0 150

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)" โฉมใหม่ เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.swu.ac.th/

SWU Mobile บริการดีที่ต้องนำมาบอกต่อ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 121

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "SWU Mobile" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาคมชาว มศว สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว ผ่าน Application บนมือถืออย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

 

บริการใหม่ ระบบป้องกันไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ สำหรับองค์กร

Wanitchaya Thongsomnuek 0 470

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) ที่มีลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในตัวเดียว รวมถึงการบริหารจัดการ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านทาง McAfee ePO Software เพื่อเพิ่มการป้องกันและช่วยลดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หากหน่วยงานใดประสงค์จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เมนูบริการ > ระบบป้องกันไวรัส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6

Wanitchaya Thongsomnuek 0 492

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ และมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WANCA) ครั้งที่ 31" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

12345678