สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

News Feed 0 0
เนื่องจากการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในตึกต่างๆ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่) ...

ระบบ Eduroam ขัดข้อง

News Feed 0 0
เนื่องจากระบบ Server ขัดข้องทำให้ระบบ VM ของ Eduroam ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Eduroam ได้

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น.

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 549

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะทำการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ

 

สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้

News Feed 0 0
สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา

News Feed 0 0
ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบางระบบได้...
12345678