SWU Mobile เวอร์ชัน 1.3 นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

SWU Mobile เวอร์ชัน 1.3 นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

Wanitchaya Thongsomnuek 0 93

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับกับการเปิดเทอม "SWU Mobile" เวอร์ชั่น 1.3 เพิ่มระบบ SUPREME Lite นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ เพื่อไม่ให้ประชาคมชาว มศว พลาดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว สามารถดาวน์โหลด "SWU Mobile App" ได้ที่

ios : https://appsto.re/th/UAIfbb.i

Android : https://play.google.com/store/apps/details…

ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

Wanitchaya Thongsomnuek 0 87

สำนักคอมพิวเตอร์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี" โดยในวันดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระราชมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

มศว จับมือ "AWN" พัฒนาระบบ IT ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless LAN

Wanitchaya Thongsomnuek 0 169

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)" ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสัญญาณการให้บริการ Internet ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างทั่วถึง 

แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน I-Pass (Internet Passport) สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 155

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน มศว หรือ I-Pass (Internet Passport) เป็นระบบใหม่ สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://ipass.swu.ac.th/ipass.pdf  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเครือข่าย โทร. 21126 หรือ งานให้คำปรึกษา Helpdesk โทร. 21125

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

Wanitchaya Thongsomnuek 0 178

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 "Internet Protocal Version 6" ในการจัดงาน IPv6 ประจำปี 2559 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12345678