ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle (16-17 มิ.ย.63)

Sombun Udompornying 0 444

ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เพื...

จัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

Pawarit Methanan 0 134

แนะนำการใช้งาน Google Meet ได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มประชุมทันที การนัดหมายการประชุมล่วงหน้า การบันทึก การแชร์หน้าจอ และวิธีเข้าร่วมผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ

ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Pawarit Methanan 0 111

สำนักคอมพิวเตอร์ ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หากส่วนงานประสงค์ขอใช้ห้องเพื่อการประชุม ฝึกอบรม ให้ทำหนังสือมาที่สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) และมาตรการป้องกัน

 

“รับเน็ตฟรี” 10 GB ทุกค่ายมือถือ เริ่ม 10 เม.ย.นี้

Sombun Udompornying 0 273

กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์มือถือ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้สิทธิ์อินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 GB และอินเทอร์เน็ตบ้าน เพิ่มความเร็วเป็น 100 Mbps นาน 30 วัน

123468910Last