สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 724

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 862

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณใต้โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 68 ปี

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 592

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ" ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน...

First5253545557596061Last