รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-3634

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า...

วิธีการป้องกัน WannaCry ransomware สำหรับเครือข่ายบัวศรี

Mahutthawat Raksakiettisak 0 1159

สิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายบัวศรี ในการป้องกัน WannaCry ransomware ให้ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญของเครื่องไว้ใน flash drive หรือ external harddrive และไม่เปิดอ่านอีเมล์หรือจดหมายแนบจากคนที่ไม่รู้จัก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 675

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)" เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

First5152535456585960Last