สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า...

วิธีการป้องกัน WannaCry ransomware สำหรับเครือข่ายบัวศรี

Mahutthawat Raksakiettisak 0 1122

สิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายบัวศรี ในการป้องกัน WannaCry ransomware ให้ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญของเครื่องไว้ใน flash drive หรือ external harddrive และไม่เปิดอ่านอีเมล์หรือจดหมายแนบจากคนที่ไม่รู้จัก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 635

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)" เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 670

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 816

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณใต้โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

First4950515254565758Last