สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 761

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดรอดประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดโครงการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครัก...

ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 2679

ขณะนี้ WiSE@AIS พร้อมให้ประชาคมชาว มศว ได้ใช้งานแล้ว ณ พื้นที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ส่วนพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ทั้งจังหวัดตากและสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานงานดูแลความเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้ ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วย Buasri ID เข้าใช้งานผ่าน WiSE@AIS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th/

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-3634

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...
First4849505153555657Last