วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เ...

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

jularat jumchat 0 85

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 151

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 17996

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 71

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 67

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last