ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 1...

แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์

News Feed 0 0
เนื่องจากหนูได้กัดสายไฟเบอร์ออฟติคขาดภายในตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์ จึงส่งผลให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบอินท...

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ...

SWU e-Meeting โฉมใหม่ Version 4.0

Wanitchaya Thongsomnuek 0 245

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)" โฉมใหม่ เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.swu.ac.th/

First26272829303132333435Last