web
counter
ข่าวสารหน่วยงาน

สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้

News Feed 0 0
ด้วยวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าที่บริเวณด้านหลังอาคารวิศวกรรมเครื่องกล ส่งผลให้สายไฟเบอร์ออฟติคได้รับความเสียหาย...

วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระยะเวลาการจัดอบรมเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนั้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 1...

แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์

News Feed 0 0
เนื่องจากหนูได้กัดสายไฟเบอร์ออฟติคขาดภายในตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์ จึงส่งผลให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบอินท...
First24252627282930313233Last