มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

Wanitchaya Thongsomnuek 0 221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 "Internet Protocal Version 6" ในการจัดงาน IPv6 ประจำปี 2559 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

SWU Mobile เวอร์ชั่น 1.2 เพิ่มระบบ SUPREME Lite

Wanitchaya Thongsomnuek 0 546

สำนักคอมพิวเตอร์‬ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับกับการเปิดเทอม "SWU Mobile" เวอร์ชั่น 1.2
เพิ่มระบบ SUPREME Lite ‪‎สามารถดูตารางเรียนตามปีการศึกษา‬ แสดงประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต และตารางสอนสำหรับอาจารย์ตามปีการศึกษา เพื่อไม่ให้ประชาคมชาว มศว พลาดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว สามารถดาวน์โหลด "SWU Mobile App" ได้ที่
ios : https://appsto.re/th/UAIfbb.i
Android : https://play.google.com/store/apps/details…

วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระยะเวลาการจัดอบรมเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนั้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 1...
First21222324252627282930