สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1...

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติ 1....

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...

พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 210

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยจัดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting

News Feed 0 0
เนื่องจากระบบ server ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting จึ...
First20212223242526272829Last