Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ...

SWU e-Meeting โฉมใหม่ Version 4.0

Wanitchaya Thongsomnuek 0 196

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)" โฉมใหม่ เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.swu.ac.th/

SWU Mobile บริการดีที่ต้องนำมาบอกต่อ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 166

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "SWU Mobile" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาคมชาว มศว สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว ผ่าน Application บนมือถืออย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์สามัคคี ไอซีทีศรีนครินทร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ระหว...

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559

News Feed 0 7

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเ...

First19202122232425262728