3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 400

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 17996

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 250

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 233

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

jularat jumchat 0 247

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,552,400.-บาท ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562- 11 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 243

บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานรับนิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บูธกิจกรรมของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา บริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร

First1112131416181920Last