Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 251

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสอนรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จำนวน 50 คน เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 295

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดรอดประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดโครงการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครัก...

ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

Wanitchaya Thongsomnuek 0 1073

ขณะนี้ WiSE@AIS พร้อมให้ประชาคมชาว มศว ได้ใช้งานแล้ว ณ พื้นที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ส่วนพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ทั้งจังหวัดตากและสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานงานดูแลความเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้ ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วย Buasri ID เข้าใช้งานผ่าน WiSE@AIS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th/

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...
First9101112131415161718Last