Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมื...

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเต...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 109

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) จัดงานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 92

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่องาน "สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" ซึ่งได้ร่วมออกบู๊ธจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยจัดแสดงนิทรรศการด้าน IT เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย กำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักค...
First9101112131415161718Last