สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 84

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่องาน "สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" ซึ่งได้ร่วมออกบู๊ธจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยจัดแสดงนิทรรศการด้าน IT เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย กำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักค...

SWU Mobile เวอร์ชัน 1.3 นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

SWU Mobile เวอร์ชัน 1.3 นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

Wanitchaya Thongsomnuek 0 93

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับกับการเปิดเทอม "SWU Mobile" เวอร์ชั่น 1.3 เพิ่มระบบ SUPREME Lite นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ เพื่อไม่ให้ประชาคมชาว มศว พลาดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน มศว สามารถดาวน์โหลด "SWU Mobile App" ได้ที่

ios : https://appsto.re/th/UAIfbb.i

Android : https://play.google.com/store/apps/details…

รับสมัครตำแน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัต...

ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

Wanitchaya Thongsomnuek 0 87

สำนักคอมพิวเตอร์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี" โดยในวันดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระราชมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

First567891011121314Last