Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

News Feed 0 0

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 162

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)" เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 165

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 192

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณใต้โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

First567891011121314Last