Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประกาศ

ผู้ใช้ SWU GAFE สามารถใช้งาน Google Drive File Stream ได้แล้ววันนี้

Wanitchaya Thongsomnuek 0 200

ประชาคมชาว มศว ผู้ใช้ SWU GAFE สามารถใช้งาน Google Drive File Stream เพื่อการเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด สามารถเลือกซิงค์ข้อมูลได้ หมดปัญหาพื้นที่ไม่พอ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://sites.google.com/a/swu.ac.…/…/news/drive-file-stream หรือ http://gafe.swu.ac.th

ผู้ใช้งาน SWU GAFE โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้

Pawarit Methanan 0 106

ผู้ใช้งาน SWU GAFE ทุกท่านโปรดดำเนินการเพิ่มข้อมูลได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำรอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และใช้สำหรับกู้คืนบัญชี กรณีลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้ โดยไปที่ https://myaccount.google.com/intro/secureaccount แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำ