web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - News Feed

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...

สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ค...

ระบบdocflow ขัดข้อง

News Feed 0 0
ระบบdocflow server ขัดข้อง เนื่องจากระบบ os ของระบบdocflow ไม่สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์”

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอม...

12345678910Last