ผู้ใช้ SWU GAFE สามารถใช้งาน Google Drive File Stream ได้แล้ววันนี้

Wanitchaya Thongsomnuek 0 54

ประชาคมชาว มศว ผู้ใช้ SWU GAFE สามารถใช้งาน Google Drive File Stream เพื่อการเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด สามารถเลือกซิงค์ข้อมูลได้ หมดปัญหาพื้นที่ไม่พอ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://sites.google.com/a/swu.ac.…/…/news/drive-file-stream หรือ http://gafe.swu.ac.th

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 40

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 กิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

มศว ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 39

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2560 ในระบบ DNS,Mail,Web และ DNSSEC ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น.

Wanitchaya Thongsomnuek 0 30

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะทำการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ

 

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น.

Wanitchaya Thongsomnuek 0 25

สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ภายใต้กิจกรรม “วันพิเศษ ของ คนพิเศษ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันและเวลาดังกล่าว โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ จะเปิดให้บริการตามปกติ

123456789