3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้

Wanitchaya Thongsomnuek 0 6

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 17996

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Wanitchaya Thongsomnuek 0 7

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย

Wanitchaya Thongsomnuek 0 6

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563

Wanitchaya Thongsomnuek 0 35

บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานรับนิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บูธกิจกรรมของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา บริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร

ติดตั้งฟรี...โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับบริการระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ SOPHOS Endpoint Protection สำหรับองค์กร

Wanitchaya Thongsomnuek 0 54

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะปลอดภัย หากท่านได้ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ SOPHOS Endpoint Protection สำหรับองค์กร เพื่อให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และ SOPHOS Home Premium สำหรับนิสิตและบุคลากร สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในโปรแกรมเดียว

12345678910Last