ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC และ OpenLab ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC และ OpenLab ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC (Customer Solution Innovation & Intergration Experience Center) และ OpenLab ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ G Tower ถนนพระราม 9 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4400

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
Next Article โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
Print
278
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x