แจ้งการติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย (เครื่อง Blade Server) ใหม่เพิ่มเติม
Wanitchaya Thongsomnuek

แจ้งการติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย (เครื่อง Blade Server) ใหม่เพิ่มเติม

เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย คือ เครื่อง Blade Server เครื่องใหม่ เพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง โดยจะต้องทำการ upgrade firmware ระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบตู้ blade server C7000 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศบางส่วนของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จำนวน 4 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบ  e-Library        ของสำนักหอสมุดกลาง
  2. ระบบ  e-Library        ของคณะทันตแพทยศาสตร์
  3. ระบบ  e-learning      ของคณะทันตแพทยศาสตร์
  4. ระบบ  URMS            ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

อนึ่ง  สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 17994     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของท่านทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์”
Next Article ติดตั้ง blade
Print
195
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x